hejamorfar.blogg.se

2014-04-25
10:28:03

Nyheter från Onkologi i Sverige!

 
Nu ska prostatacancervården i Sverige bli mer jämlik! 

Källa: Regionala Cancercentrum i Samverkan

24 Apr 2014

Regionala cancercentrum i samverkan publicerar idag det allra
första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer.
Innehållet följer Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för prostata-
cancervården, som också släpps idag, och innebär ett stort steg
framåt mot en mer jämlik prostatacancersjukvård i landet.

– Bland de viktigaste budskapen i det nya vårdprogrammet är att
män med en liten, beskedlig prostatacancer inte ska opereras eller
strålbehandlas, utan bara följas upp. Många av dem behandlas idag
helt i onödan. Samtidigt ska vi mer aktivt behandla äldre män med
allvarlig prostatacancer. I dag erbjuds knappt hälften av männen
mellan 70 och 80 med högriskcancer operation eller strålbehandling.
Det säger Ola Bratt, överläkare i urologi vid Helsingborgs lasarett
och ordförande i nationella vårdprogramgruppen.

Avråder från allmän screening

Socialstyrelsen har tidigare i år avrått från allmän screening för prostatacancer
med blodprovet PSA. I vårdprogram och riktlinjer rekommenderas därför istället
utvärdering av systematisk information om PSA-testets fördelar och nackdelar
till män mellan 50 och 70 år, kopplad till organiserad testning för de män som
önskar testning. PSA-testning av de med låga PSA-värden kan göras mer
sällan än i dag, och först efter ordentlig information om testets för- och nackdelar.
Idag testas många män onödigt ofta.

 

Övriga viktiga delar i vårdprogrammet

 • Gränser för blodprovet PSA: För närvarande gäller olika gränser
  i olika delar av Sverige för vilka PSA-värden som ska utredas
  vidare. Nu anger vårdprogrammet nationella, åldersberoende gränser.
   
 • Krav på behandlande enheter: Det nationella vårdprogrammet anger
  krav för sjukhus som utreder och behandlar prostatacancer, bland annat
  hur många operationer som minst ska utföras per år. Enheten måste också
  kunna erbjuda alla patienter en kontaktsjuksköterska och delta i multidisciplinära
  konferenser.
   
 • Nya läkemedel för spridd prostatacancer kommer att kräva ökade resurser.
   
 • En särskild version av vårdprogrammet har tagits fram för primärvårdens allmänläkare.
   
   
   
   
  Glöm inte att lämna ditt stöd till Prostatacancerförbundet via vår
  insamlingskampanj Heja Morfar. https://www.betternow.org/se/hejamorfar
   
  Tillsammans är vi starka.
  Tillsammans gör vi skillnad.
   
   
   
   
   
   
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: